Okomiti sunčani sat u klaustru franjevačkog samostana, na fasadi. Sat sadrži stilizirane prikaze sunca, polumjeseca i zvijezda te ima uklesanu godinu 1963.

Zadnja izmjena: 2012-05-14

I. Skokić, A. Boljevčan I. Skokić, A. Boljevčan