I. Skokić, A. Boljevčan

Trsat, samostan

Rijeka (Primorsko-goranska)

Koordinate (širina, dužina): 45.331008° 14.457331° (OSM, Google Maps, Bing Maps, Mapy.cz)
Karakteristike: javan

Okomiti sunčani sat u klaustru franjevačkog samostana, na fasadi. Sat sadrži stilizirane prikaze sunca, polumjeseca i zvijezda te ima uklesanu godinu 1963.

Zadnja izmjena: 2012-05-14

I. Skokić, A. Boljevčan I. Skokić, A. Boljevčan