Crkva sv. Martina

Dugo Selo (Zagrebačka)

Koordinate (širina, dužina): 45.823533° 16.234944° (OSM, Google Maps, Bing Maps, Mapy.cz)
Karakteristike: uništen

Okomiti sunčani sat na jugoistočnom pročelju crkve. Prema pisanju Gjure Szabe, sunčani sat se nalazi iznad zazidanog gotskog vratnog okvira pobočnog ulaza. Sunčani sat je vidljiv na crtežu Martina Pilara iz 1883. (Grafička zbirka NSK).

Crkva sv. Martina u naselju Prozorje (općina Dugo Selo) je sagrađena na nekadašnjem templarskom posjedu na prijelazu 15. u 16. stoljeće u kasnogotičko/renesansnim oblicima, a kasnije je preoblikovana u baroknom stilu. Crkva i župa Sv. Martina se prvi put spominju u popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine gdje se navodi da se nalazi in possessione Cruciferorum, tj. na posjedu križara, viteških redovnika Ivanovaca. Kao građevina, crkva je opisana u kanonskim vizitacijama 1688. godine. Stradavanjem crkve u potresu 1880. godine i dolaskom željeznice u Dugo Selo, gradi se nova cesta bliže pruzi, a time i nova crkva na toj cesti, čime se ova crkva zapušta i propada. Do Drugog svjetskog rata bilo je pokušaja obnove crkve, ali nakon toga je potpuno zanemarena sve do početka 21. stoljeća.

  1. Szabo, Gjuro (1912) "Izvještaj o radu zemaljskoga povjerenstva za očuvanje umjetnih i historičkih spomenika u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji u godini 1911." Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, vol. 12, br. 1, str. 202-259. link
  2. Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, link (2024-04-21)
  3. Općina Brckovljani, Povijest Župe sv. Brcka - Stara župa i crkva sv. Martina u Prozorju, link (2024-04-21)

Zadnja izmjena: 2024-04-21