Franjevački samostan 2

Badija (Badija) (Dubrovačko-neretvanska)

Koordinate (širina, dužina): 42.951601° 17.162164° (OSM, Google Maps, Bing Maps, Mapy.cz)
Karakteristike: javan

Okomiti sunčani sat na južnom pročelju sjevernog krila samostana/južnog zida crkve. Vjerojatno je novijeg datuma od sata na zabatu.

Literatura:

  1. Tadić, Milutin (2010) "Antichi orologi solari sulle isole della Dalmazia centrale e la penisola di Sabbioncello", Gnomonica Italiana, VII, 20, p. 6-9

Zadnja izmjena: 2024-03-12