Z. Novak

Međimursko veleučilište

Čakovec (Međimurska)

Koordinate (širina, dužina): 46.391131° 16.448353° (OSM, Google Maps, Bing Maps, Mapy.cz)
Karakteristike: javan

Analematički sat ispred Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Sat je izrađen 11. lipnja 2022. u sklopu projekta ITEO – Popularizacija STEM-a u Međimurju. Izradu i izračun sunčanog sata vodio je prof. Zlatko Kovačević iz Virovitice, a u izradi su sudjelovali članovi Astronomskog društva Vega iz Čakovca te volonteri. Zahvale Z. Novaku na dojavi i ustupljenim slikama.

Literatura:

  1. Izrada sunčevog sata te radni posjet tajnika HAS-a

Zadnja izmjena: 2022-06-14

Z. Novak