I. Skokić, A. Boljevčan

Osnovna škola Turnić

Rijeka (Primorsko-goranska)

Na jugoistočnoj fasadi škole.

Zadnja izmjena: 2012-05-14

I. Skokić, A. Boljevčan