I. Skokić, A. Skokić

Crkva sv. Stjepana

Motovun (Istarska)

Okomiti sunčani sat na južnom pročelju župne crkve sv. Stjepana.
Link na sliku (Panoramio.com)
Link na sliku (Picasa)

Literatura:

  1. http://www.istrapedia.hr/hrv/1664/suncani-satovi-u-istri/istra-a-z/
  2. Medvedec, V., Sunčani satovi u Istri, Franina i Jurina, 2001.

Zadnja izmjena: 2011-11-29

I. Skokič, A. Skokić