Na fasadi kuće.
Link na sliku

Zadnja izmjena: 2011-11-27