Čakovec (2)

Čehovec (1)

Cirkovljan (1)

Domašinec (1)

Goričan (1)

Hodošan (1)

Strahoninec (1)