I. Skokić, A. Srakić

Kapelica sv. Roka

Zagreb (Grad Zagreb)

Okomiti sunčani sat na južnom zidu kapelice sv. Roka u Rokovom perivoju. Jednobrodna kapela sa zabatnim pročeljem podignuta je iza 1647. kao zavjet građana Gradeca protiv kuge. Drveni tornjić s piramidalnom kapom, pokriven šindrom, u liniji je glavnog pročelja iznad zabata. Drveni glavni oltar je iz 18. st. dok ostali inventar i drveno pjevalište potječe iz prve polovine 19. stoljeća. Sunčani sat je vjerojatno iz 17. stoljeća, a sadrži natpis "sNescit Mea Vita Sepulcrum Dum Rochus" (Moj život ne zna za grob dok je sv. Roka). Izvor

Zadnja izmjena: 2011-11-26

I. Skokić, A. Srakić