I. Skokić

Kapela sv. Florijana

Goričan (Međimurska)

Okomiti sunčani sat na južnom pročelju kapele sv. Florijana.
Link na sliku (Panoramio.com)

Zadnja izmjena: 2012-03-27

I. Skokić