I. Skokić

OŠ Ksaver Šandor Gjalski

Zagreb (Grad Zagreb)

Na ulazu osnovne škole Ksaver Šandor Gjalski, Mlinarska 35.

Zadnja izmjena: 2011-07-27

I. Skokić