I. Skokić

Crkva Uzvišenja sv. Križa

Sisak (Sisačko-moslavačka)

Na južnom pročelju crkve Uzvišenja svetog Križa. Prilikom obnove crkve 2010./2011. godine, sunčani sat je uklonjen.

Zadnja izmjena: 2013-03-08

I. Skokić