I. Skokić

Crkva sv. Florijana

Varaždin (Varaždinska)

Na južnoj fasadi crkve sv. Florijana u ulici Vladimira Nazora.

Zadnja izmjena: 2011-07-26

I. Skokić