I. Skokić

Crkva sv. Ivana Krstitelja

Varaždin (Varaždinska)

Na južnom pročelju crkve sv. Ivana Krstitelja (franjevačke crkve) na Franjevačkom trgu.

Zadnja izmjena: 2011-07-26

I. Skokić I. Skokić