Okomiti sunčani sat na južnom pročelju crkve.

Crkva sv. Vida se počinje graditi 1820. po nalogu župnika Petra Laurenčića radi zamjene trošne stare vidovečke crkve. Crkva je završena 1829. te je ista godina uklesana iznad ulaza u crkvu. Gradnju crkve novčano su pomogli grofica Eleonora Patačić, podban i veliki župan zagrebački Donat Lukavszky te Stjepan i Federiko Patačić. Godine 1906. crkvu je oslikao vrsni talijanski slikar Osvaldo Bierti s pomoćnicima Ilijom i Franjom Elie te Franjom Gurissatti.

1990. godine započeta je velika sanacija crkve pri kojoj je u potpunosti obnovljen zvonik te je izvršena hidroizolacija temelja crkve. Međutim, zbog Domovinskog rata sanacija je prekinuta. U noći 20. ožujka 1993. godine na orguljama je izbio požar koji je zahvatio unutrašnjost crkve i dio krovišta. Nakon požara vrlo brzo se pristupilo obnovi; izgrađen je novi zvonik u kojeg su stavljena četiri elektrificirana zvona, uređena je vanjska i unutarnja fasada, uvedeno je centralno grijanje, postavljena je nova rasvjeta i klupe, vitraji te su obnovljeni svi kipovi i sva tri oltara.

Literatura:

  1. Spomenica župe Vidovec
  2. Skočibušić, K. "Općina Vidovec – Zanimljivosti iz zeljarskog i tužanskog kraja", Štampa Strbad, Vidovec, 1999.
  3. Župa Vidovec

Zadnja izmjena: 2021-05-18

I. Skokić I. Skokić