Okomiti sunčani sat na sjevernom krilu kuće Leitner.

Zahvale M. Klemmu na dojavi te M. Bojaniću Morandiniju i Turističkoj zajednici Varaždinske županije na informacijama.

Zadnja izmjena: 2021-05-18

I. Skokić I. Skokić