I. Skokić

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić

Gora (Sisačko-moslavačka)

Analematički sunčani sat na igralištu ispred osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Gori.

Literatura:

Zadnja izmjena: 2021-01-31

I. Skokić