Okomiti sunčani sat na jugoistočnoj fasadi kuće.

Zadnja izmjena: 2021-01-31

I. Skokić, A. Skokić