I. Skokić

Kapucinski samostan

Varaždin (Varaždinska)

Okomiti sunčani sat na južnom pročelju sjevernog krila samostana.

Link

Zadnja izmjena: 2021-01-17

I. Skokić I. Skokić