Okomiti sunčani sat na južnom pročelju crkve. Sat je izradio Josip Čehok. Postojao je i stariji sunčani sat koji je prekriven prilikom obnove crkve 1980-tih.

Zadnja izmjena: 2021-01-17

I. Skokić, A. Skokić