I. Skokić

Kapela sv. Antuna Padovanskog

Tužno (Varaždinska)

Okomiti sunčani sat na južnom pročelju crkve.

Zadnja izmjena: 2021-01-17

I. Skokić I. Skokić