Okomiti sunčani sat na južnom zidu crkve.

Literatura:

Zadnja izmjena: 2020-11-26

I. Skokić, A. Skokić