Okomiti sunčani sat na zvoniku crkve Sv. Marka.

Zadnja izmjena: 2020-09-01

I. Skokić, A. Boljevčan I. Skokić, A. Boljevčan