I. Skokić

Šetalište uz Mlinove

Samobor (Zagrebačka)

Kombinirani sunčani sat na šetnici uz Mlinove. Sat se sastoji od okomitog i analematičkog sunčanog sata.

Zadnja izmjena: 2020-08-08

I. Skokić I. Skokić I. Skokić