Sunčani sat na fasadi kafića "Stop" (kraj pošte) na adresi Riva lošinjskih kapetana 9. Sat sadrži natpis: "Najboljem turističkom mjestu u anketi Radio Zagreba u 1979. Turistički savez Hrvatske".

Zadnja izmjena: 2013-10-10

I. Skokić