I. Skokić

Glazbena škola

Karlovac (Karlovačka)

Okomiti sunčani sat na jugozapadnoj fasadi glazbene škole.

Zadnja izmjena: 2012-07-11

I. Skokić