Okomiti sunčani sat na južnoj fasadi vatrogasnog doma.

Zadnja izmjena: 2012-07-11

I. Skokić