Okomiti sunčani sat na jugoistočnoj fasadi dvorca, na kapelici sv. Josipa. Dvorac Oršić građen je od 1770. godine u baroknom stilu po nalogu grofa Krste II Oršića. 1947. godine adaptiran je sredstvima UNICEF-a za potrebe dječjeg odmarališta. Od 1969. godine do danas u dvorcu je Bolnica za kronične bolesti dječje dobi. Krajem prvog desetljeća 21. stoljeća, obnovljena je fasada dvorca, a sunčani sat je ostavljen u izvornom obliku.

Zadnja izmjena: 2012-05-09

I. Skokić I. Skokić